اطلاعات کلینیک

حداقل کردن حداکثر
افتتاح بخش ژنتیک
افتتاح کلینیک طب سنتی
افتتاح کلینیک گفتار درمانی توسط اقای سیدشهاب الدین حسینی نسب
افتتاح کلینیک تخصصی چشم پزشکی با حضور آقای دکتر سلیمانی زاد
افتتاح کلینیک فوق تخصصی غدد و متابولیسم باحضور آقای دکتر افخمی
افتتاح کلینیک فوق تخصصی اعصاب و روان با حضور اقای دکتر چمنی
افتتاح کلینیک کلیه و مجاری ادراری با حضور اقای دکتر یزدی نژاد.