اطلاعات کلینیک - clinic

اطلاعات کلینیک

حداقل کردن حداکثر
افتتاح بخش ژنتیک
افتتاح کلینیک طب سنتی
افتتاح کلینیک گفتار درمانی توسط اقای سیدشهاب الدین حسینی نسب
افتتاح کلینیک تخصصی چشم پزشکی با حضور آقای دکتر سلیمانی زاد
افتتاح کلینیک فوق تخصصی غدد و متابولیسم باحضور آقای دکتر افخمی
افتتاح کلینیک فوق تخصصی اعصاب و روان با حضور اقای دکتر چمنی
افتتاح کلینیک کلیه و مجاری ادراری با حضور اقای دکتر یزدی نژاد.