نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کلینیک طب سنتی

کلینیک طب سنتی با حضور دکتر عسکر فراشاه و دکتردهقانپور

در روزهای چهارشنبه عصر کلینیک طب سنتی با حضور دکتر عسکر فراشاه و صبح :دوشنبه و پنج شنبه و عصر یکشنبه با حضور دکتر دهقانپور در این مرکز دایر می باشد 

آدرس کوتاه: