نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پزشکان مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد همزمان با روز پزشک با حضور در مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد از پزشکان این مرکز تجلیل کردند

آدرس کوتاه: