نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه زیباسازی فضای باز درمانگاه خاتمه یافت

به همت مسئولین مرکز آموزشی، درمانی فرهنگیان یزد

پروژه زیباسازی و فضاسازی حیاط درمانگاه بعد از یک هفته تلاش و پیگیری مدیریت و پرسنل این مرکز خاتمه یافت.

مدیرعامل مجموعه ضمن تشکر از همکاری و مساعدت تمامی همکاران کلینیک در این امر، بهسازی پارکینگ و فضای داخل درمانگاه را از اقدامات و برنامه های بعدی این مجموعه دانست.

دکتر آیت اللهی ابراز امیدواری کرد در آینده ای نه چندان دور این برنامه ها نیز با همیاری پرسنل و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش محقق گردد.

آدرس کوتاه: