معرفی بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه

خدمات دهنده:                                                                                                                                                
ـ دکترای علوم آزمایشگاهی(جناب آقای دکتر متالهی)
ـ کارشناس  ارشد علوم آزمایشگاهی و مسئول آزمایشگاه(صائب تقی زاده)
ـ کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی (وحید عجمین)
ـ کارشناس علوم آزمایشگاهی(عاطفه ایت اللهی)

_کارشناس علوم آزمایشگاهی(عالمه آخوندی)     

خدمات:
ـ انجام آزمایشهای عمومی و تخصصی ،ژنتیک

 

تجهیزات:
ـ اتوآنالیزر

ـ سل کانترها

ـ الیزارا ریدر با واشر اتوماتیک

- میکروسکوب

تعرفه خدمات:
ـ دارای قرارداد با بیمه های خدمات درمانی  ، بیمه طلائی فرهنگیان شاغل، تأمین اجتماعی،خویش فرما و بانک سپه ،صادرات ،ملی،تجارت،

زمان پذیرش:

تمام ایام هفته به جز روزهای تعطیل ( 7 صبح الی 9 و عصرها 16 تا 18 )

توصیه‌های لازم :
● ناشتا بودن برای آزمایشاتی که نیاز به ناشتایی دارند بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت می باشد .
● ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش قندخون ، آهن خون و الکالن فسفاتاز ضروری است.
● آزمایش های هورمونی LH و FSH در مورد خانم ها ، بهتر است روزهای ۳ تا ۵ سیکل ماهیانه انجام گیرد (‌با توجه به توصیه پزشک )
● جهت انجام آزمایش پرولاکتین ، رعایت نکات زیر الزامی است:
ـ ناشتا بودن (‌بهترین ساعت خونگیری ۱۰-۸ صبح یعنی ۴-۳ ساعت بعد از بیدار شدن از خواب است)
ـ ترجیحاً مراجعه روز ۲۱ سیکل ماهانه باشد.
ـ از انجام هرگونه فعالیت سنگین بدنی و استرس زا اجتناب شود.
ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه مراجعه شود.
● آزمایش قندخون دو ساعته در دو مرحله انجام می گیرد و فرد باید ناشتا باشد
ـ بعد از اولین نوبت آزمایش ، صبحانه معمول خود را صرف کند.
ـ آزمایش بعدی دقیقاً ۲ ساعت بعد از صرف صبحانه انجام می گیرد.
● رعایت فواصل زمانی در آزمایش قند دو ساعته بسیار مهم است.
● آزمایش خون مخفی در مدفوع ( OB)
ـ آزمایش سه روز متوالی انجام می گیرد.
ـ ترجیحاً به مدت ۵-۳ روز از مصرف گوشت قرمز و قرص آهن اجتناب شود.
● آزمایش استول ( مدفوع ) ۳ نوبته ، در فاصله ۱۰ روز (‌یکروز در میان ) انجام می شود.