نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح داروخانه مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

افتتاح داروخانه مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد


افتتاح داروخانه مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد
افتتاح داروخانه مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

 

به گزارش روابط عمومی  درمانگاه فرهنگیان یزد داروخانه مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد باحضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از خیرین افتتاح شد