نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان از کلینیک

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان از کلینیک


دکتر علایی و دکتر جعفری از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان دیدن کردند

طبق گزارش روابط عمومی کلینیک فرهنگیان دکتر علایی رییس مرکز بهداشت شهرستان و دکتر جعفری معاون ایشان از کلیه ی مجموعه ی درمانی فرهنگیان دیدن کردند.

در این بازدید دکتر ایمانی مدیرعامل کلینیک بخش های مختلف مرکز را معرفی کرد و در مورد برنامه های آتی و پروژه ی در حال ساخت دندانپزشکی و آزمایشگاه  توضیحاتی را ارائه دادند.