نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش از پایگاه سلامت دانش آموزی

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش از پایگاه سلامت دانش آموزی


بازدید مدیرکل آموزش وپرورش از پایگاه سلامت دانش آموزی

مدیرکل آموزش وپرورش به همراه معاون تربیت بدنی وسلامت ازبخش های مختلف پایگاه سلامت دانش آموزی بازدیدکرد

دراین بازدید رئیس اداره سلامت و تندرستی  اداره کل آموزش و پرورش گزارشی از خدمات این پایگاه به دانش آموزان را ارائه کرد وگفت : در سه ماهه گذشته 940 دانش آموز دراین مرکز مورد معاینه وارزیابی سلامتی قرارگرفتند

"دکتر عباسعلی ایمانی " افزود : در این مرکز سه واحد بینایی سنجی ، شنوایی سنجی وپزشک عمومی خدمات مربوطه را سه روز درهفته بصورت رایگان به دانش آموزانی که ازسوی مدارس معرفی  می شوند ارائه می شود .

"ایمانی"  افزود از ابتدای سال تحصیلی تا کنون از مجموع کل مراجعین   525دانش آموزبه واحد بینایی سنجی مراجعه کرده اند که برای همه آنها خدماتی شامل معاینات تکمیلی، آموزش، غربالگری ارائه وتعداد 10مورد از آنها جهت دریافت خدمات تخصصی به مراکز چشم پزشکی ارجاع داده شده اند.

وی به ارجاع 188 نفر دانش آموز به  واحد شنوایی سنجی اشاره کرد وافزود : این واحد  علاوه بر آموزش مراقبت از دستگاه شنوایی ونحوه  استفاده ازسمعک به آنان ،  6 مورد را برای انجام  جراحی به مراکز تخصصی مربوطه  معرفی کرده است  

"ایمانی "خاطرنشان کرد از ابتدای مهرماه تاکنون نزدیک به 300 نفر از دانش آموزان نیز  به واحد پزشک عمومی مراجعه کرده اند  که با انجام معاینات  اولیه و آزمایش قریب 20درصد آنان که نیازمند درمان تخصصی بوده اند به  متخصصین ارجاع شده اند

ایشان از فعالیت واحد سیار پایگاه سلامت دانش آموزان خبرداد وافزود : در هفته  یک روز پزشک عمومی،  بینایی سنج و شنوا یی سنج به صورت سیار به مدارس اعزام و دانش آموزان را ارزیابی می کنند.که دراین راستا 160نفر توسط پزشک ، 227 نفرتوسط بینایی سنج و88 نفرتوسط  شنوایی سنج مورد بررسی قرارگرفته که از این تعداد افزون بر200 نفرجهت پیگیریهای لازم  به پایگاه سلامت دانش آموزی  معرفی شدند

گفتنی است در جریان بازدید مدیر کل، واحد تغذیه پایگاه سلامت با حضور دکتر نجارزاده متخصص تغذیه افتتاح شد.