نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی از بخش های مختلف درمانگاه فرهنگیان

بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی از بخش های مختلف درمانگاه فرهنگیان


بازدید آقای زارع مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی از بخش های مختلف درمانگاه فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی عمومی کلینیک فرهنگیان یزد،در راستای ارتقا و پیشرفت کلینیک فرهنگیان قسمتهای مختلف درمانگاه توسط مدیر عامل کلینیک  دکتر ایمانی به آقای زارع مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی معرفی شد.