نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در روز پزشک

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در روز پزشک


به مناسبت روز پزشک مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد جهت تقدیر پزشکان در این مرکز حضور یافت
تقدیر مدیر کل از پزشکان در روز پزشک توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد