نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان جناب آقای میرپور از درمانگاه فرهنگیان استان یزد

بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان جناب آقای میرپور از درمانگاه فرهنگیان استان یزد


بازدید جناب آقای میرپور از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد
بازدید اقای میرپور معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد