نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نهایی مدیر کل آموزش و پرورش یزد از پروژه ی در حال تکمیل آزمایشگاه و دندان پزشکی کلینیک

بازدید نهایی مدیر کل آموزش و پرورش یزد از پروژه ی در حال تکمیل آزمایشگاه و دندان پزشکی کلینیک


افتتاح بخش بزرگ دندانپزشکی و آزمایشگاه

در این بازدید، آقای شیرزاد بر افتتاح هر چه زودتر این پروژه تاکید کردند که خیر محترم آقای شیشه بری و مدیر عامل کلینیک فرهنگیان آقای دکتر ایمانی از افتتاح بخش بزرگ آزمایشگاه و دندان پزشکی کلینیک در کمتر از یک ماهه دیگر خبر دادند.