نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس آموزشی CPR(آموزش کارهای امدادی) جهت ارتقای سطح آموزشی و درمانی کلینیک با حضورخانم دکتر سلیمی و جمعی از مدیران،پرسنل و مربی های بهداشت

برگزاری کلاس آموزشی CPR(آموزش کارهای امدادی) جهت ارتقای سطح آموزشی و درمانی کلینیک با حضورخانم دکتر سلیمی و جمعی از مدیران،پرسنل و مربی های بهداشت


گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی CPR