نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد


بیمه های طرف قرارداد:

طلائی فرهنگیان،خدمات درمانی ،تامین اجتماعی ،سلامت همگانی ،سایر اقشار،نیروهای مسلح،بانک صادرات،بانک سپه،بانک ملت،بانک ملی بانک تجارت بیمه مکمل رازی ،بیمه مکمل البرز،بیمه مکمل کوثر،بیمه ایران،مکمل دانا،بیمه ایرانیان،بیمه مکمل دی (جانبازان ،آب و فاضلاب روستائی و غیرو..................)

با توجه به تغییرات و عدم تمدید قرارداد با بعضی از بیمه های ذکر شده ، قبل از مراجعه به کلینیک نسبت به قرارداد بیمه خود با این مرکز اطمینان حاصل نمایید.