نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پزشکان مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

تجلیل مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پزشکان مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد همزمان با روز پزشک با حضور در مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد از پزشکان این مرکز تجلیل کردند