نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر برنامه خانم دکتر سجاد نیا

تغییر برنامه خانم دکتر سجاد نیا


برنامه خانم دکتر سجاد نیا متخصص زنان و زایمان در ماه مبارک رمضان تغییر کرد

برنامه کاری خانم دکتر سجاد نیا متخصص زنان و زایمان در ماه مبارک رمضان به شرح زیر می باشد.جهت اخذ نوبت 7 صبح همان روز با در دست داشتن دفترچه بیمه بیمار به درمانگاه مراجعه نمایید.