نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خرید مجهزترین دستگاه های سونوگرافی و آزمایشگاه به همت جناب آقای دکتر ایمانی

خرید مجهزترین دستگاه های سونوگرافی و آزمایشگاه به همت جناب آقای دکتر ایمانی


 

به گزارش روابط عمومی درمانگاه فرهنگیان استان یزد با همت جناب آقای دکتر ایمانی به روزترین و مجهزترین دستگاه ها برای بخش آزمایشگاه و سونوگرافی خریداری شده است و فرهنگیان استان و سراسر کشور و همچنین عموم مردم استان یزد با تعرفه دولتی از این امکانات استفاده کنند