نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین بازدید آقای شیرزاد از پروژه در حال تکمیل دندان پزشکی و آزمایشگاه کلینیک

دومین بازدید آقای شیرزاد از پروژه در حال تکمیل دندان پزشکی و آزمایشگاه کلینیک


آقای شیرزاد برای دومین بار از پرژه در حال تکمیل کلینک دیدن کرد

به گزارش روابط عمومی کلینیک فرهنگیان آقای شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد برای دومین بار از پرژه ی در حال تکمیل آزمایشگاه و دندان پزشکی مرکز دیدن کرد.

در این بازدید ابتدا آقای شیرزاد از قسمت رادیولوژی و سونوگرافی و سپس از پروژه ی در حال ساخت دیدن کرد.

در ادامه مهندس میرجلیلی در مورد تاسیسات ، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و همچنین تهویه ی ساختمان پروژه توضیح داد.

همچنین دکتر ایمانی مدیرعامل مرکز، در مورد طرح و نقشه ی کلی ساختمان توضیحاتی را ارائه دادند.