نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از دانش آموز هرمزگانی آسیب دیده در تصادف اخیر اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی

عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از دانش آموز هرمزگانی آسیب دیده در تصادف اخیر اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی


عیادت میدر کل آموزش و پرورش استان یزد از دانش آموز آسیب دیده هرمزگانی در تصادف چند روز پیش اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی

به گزارش روابط عمومی کلینیک آموزشی درمانی فرهنگیان یزد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در بازدید از این مرکز از دانش آموز آسیب دیده در تصادف اخیر اتوبوس دانش آموزانی هرمزگانی عیادت کردند