نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر کل آموزش و پرورش در روز پرستار از کلیه پرسنل کلینیک فرهنگیان قدردانی کرد

مدیر کل آموزش و پرورش در روز پرستار از کلیه پرسنل کلینیک فرهنگیان قدردانی کرد


گزارش تصویری تبریک روز پرستار توسط مدیر کل از پرسنل کلینیک