نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مذاکرات تکمیلی با خیر محترم

مذاکرات تکمیلی با خیر محترم


بازدید مجدد پسر مرحوم احمد شیشه بری جهت مذاکرات تکمیلی جهت احداث بخش دندان پزشکی کلینیک فرهنگیان

رضا شیشه بری فرزند مرحوم احمد شیشه بری جهت بازدید مجدد و مذاکرات تکمیلی جهت احداث بخش دندان پزشکی امروز در درمانگاه حضور پیدا کرد.