نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از پرستاران مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

مراسم تجلیل از پرستاران مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد


مراسم تجلیل از پرستاران مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد توسط جناب آقای دهقان معاون تندرستی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از دانش آموزان مدرسه راه فرزانگان
مراسم تجلیل از پرستاران توسط جناب آقای دهقان معاون سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از دانش آموزان مدرسه غیر انتفاعی راه فرزانگان