نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منصور مجاوری جهت ارتقا و پیشرفت کلینیک از بخشهای مختلف مرکز دیدن کرد

منصور مجاوری جهت ارتقا و پیشرفت کلینیک از بخشهای مختلف مرکز دیدن کرد


بازدید مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از کلینیک فرهنگیان

در این دیدار منصور مجاوری از بخشهای مختلف کلینیک دیدن کرد و با پزشکان و مسئولین در مورد تعداد مراجعه کنندگان، بیمه طلایی، وضعیت دستگاه های موجود در کلینیک صحبت کرد.