نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پزشکان عمومی شیفت صبح

پزشکان عمومی شیفت صبح


پزشکان شیفت صبح :سرکار خانم دکتر باقرپور ،جناب آقایان  دکتر غفوری ،دکتر طباطبائی ، دکتر لبافیان ،دکتر کافی ،دکتر بمانی ،حسینی مطلق ،دکتر ایت اللهی ،می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36271008-36271009 تماس حاصل فرمائید