نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید رییس سازمان دانش آموزی از درمانگاه

گزارش تصویری بازدید رییس سازمان دانش آموزی از درمانگاه


بازدید اقای حسین ملانوری از درمانگاه جهت بحث و نبادل نظر پیرامون توامندی و قابلیت ها